Verotus

Osakeyhtiön ja osakkeenomistajien verotus

Osingonjako- ja muissa varojenjakotilanteissa on hyvä huolellisesti selvittää eri vaihtoehdot niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä, jotta verotuksellisesti voidaan päästä optimaalisiin ratkaisuihin.

Veroilmoituksen laadinta ja toimittaminen

Laadimme eri verovelvollisten veroilmoituksia ja tarkistamme veroehdotuksia sekä varmistamme puolestanne verotuspäätösten oikeellisuuden.

Viranomaismenettely

Avustamme ennakkotiedon hankkimisessa, jotta saat varmuuden suunnittelemasi järjestelyn verokäsittelystä. Verotarkastuksen yhteydessä olemme mukana avustamassa vastineen antamisessa ja tarvittaessa haemme oikaisuja jo toimitettuun verotukseen.

Verosuunnittelu

Yhtiömuodon valinta ja yritysjärjestelytilanteet kuuluvat olennaisena osana verosuunnitteluun, joiden tavoitteena on pienentää kokonaisverorasitusta ja sitä kautta parantaa yrityksesi kannattavuutta.

Vinkkejä ja lisätietoja

Start typing and press Enter to search